15/10/2013

25 mẫu menu dọc cho blogger với CSS và HTML Codes ( phần 3)

Đăng bởi Admin | 15/10/2013 | 0 nhận xét


Thu thuat vi tinh tiếp tục giới thiệu với bạn đọc 5 mẫu ( từ mẫu 11 đến mẫu 15) trong 25 mẫu danh mục thực đơn dọc cho blog. Bạn sẽ thoải mái lựa chọn theo ý thích. 


Chuyển hướng-Menu-Với-No-hình ảnh được sử dụng


Vậy làm thế nào để tạo ra một tab menu điều hướng nằm dọc cho blog? 

Chỉ cần làm theo các bước sau một cách cẩn thận:
1. Đăng nhập vào Blogger , vào Thiết kế -> Edit HTML và đánh dấu hộp kiểm "Expand Widget Templates"  . Back-up mẫu của bạn 

Lưu ý: Tất cả thực đơn Danh mục dưới đây sử dụng hai mảnh mã. 
- Một là các mã CSS mà là chịu trách nhiệm về cái nhìn và cảm nhận của các menu 

- Thứ hai là mã HTML mà là chịu trách nhiệm cho vị trí các trình đơn. Vì vậy, cho phép biết được nơi để thêm mỗi mã! 
2. Dán mã CSS cho Menu lựa chọn của bạn ngay trên  ]]> </ b: skin> 
3. Đối với các mã HTML có thể có hai vị trí một trong hai bên phải hoặc bên trái blogPhụ thuộc vào giao diện blog của bạn .
  • Nếu bạn có một thanh bên phải sau đó dán đoạn mã HTML ngay dưới <div id='sidebar-wrapper'>   hoặc này <div id='sidebar-wrapper-right'>
  • Nếu bạn có một thanh bên trái sau đó dán đoạn mã HTML ngay dưới <div id='sidebar-wrapper-left'>
Lưu ý: Hầu hết các mẫu sử dụng mã hóa khác nhau. 
    4. Cuối cùng lưu mẫu của bạn và xem thành quả. bạn sẽ nhìn thấy một Menu Navigation đẹp treo trên sidebar của bạn

Chỉnh sửa các liên kết trong Menu: Để thay đổi Tab Menu Liên kết và tựa đề, chỉ cần chỉnh sửa phần  in đậm trong mã HTML,
<li> <a href = " # 1 "> Link 1 </ a> </ li> 
<li> <a href = " # 2 "> Link 2 </ a> </ li> 
<li> <a href = " # 3 "> Link 3 </ a> </ li> 
<li> <a href = " # 4 "> Liên kết 4 </ a> </ li> 
<li> <a href = " # 5 "> Link5 </ a> </ p>

Thay thế  # 1, # 2, # 3  vv với bạn  Trang Liên kết / URL  và thay thế  Link1, Link2, link3  vv... với bạn  tiêu đề cho trang . Nếu bạn muốn thêm hoặc xóa một tab nào đó thì chỉ cần thêm hoặc xóa dòng này từ mã HTML,<li> <a href = " # "> Liên kết </ a> </ p>


MENU # 11

Menu 11
CSS Code: 

#menu4 ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; } #menu4 img { border: none; } #menu4 { width: 200px; border-style: solid solid none solid; border-color: #D76100; border-size: 1px; border-width: 1px; margin: 10px; } #menu4 li a { height: 32px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0; font-size: 10pt; font-weight: bold; background: #FFF; height: 24px; text-decoration: none; } #menu4 li a:link, #menu4 li a:visited { color: #9E3C02; display: block; background: url(http://lh4.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/Sze6fxCdMLI/AAAAAAAACp4/XQPhnSUOmYs/s800/menu4.gif); padding: 8px 0 0 30px; } #menu4 li a:hover, #menu4 li #current { color: #fff; background: url(http://lh4.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/Sze6fxCdMLI/AAAAAAAACp4/XQPhnSUOmYs/s800/menu4.gif) 0 -32px; padding: 8px 0 0 30px; } #menu4 li a:active { color: #fff; background: url(http://lh4.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/Sze6fxCdMLI/AAAAAAAACp4/XQPhnSUOmYs/s800/menu4.gif) 0 -64px; padding: 8px 0 0 30px; }


HTML Code: 


<a href="http://24work.blogspot.com" target="_blank" title="Blogger Widgets"><img src="http://safir85.ucoz.com/24work-blogspot/cursor-24work-10.png" border="0" alt="Blogger Widgets" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a><div id="menu4">
<ul>
<li><a href="#1">Link 1</a></li>
<li><a href="#2">Link 2</a></li>
<li><a href="#3">Link 3</a></li>
<li><a href="#4">Link 4</a></li>
<li><a href="#5">Link5</a></li>
</ul>
</div>

MENU # 12

Chuyển hướng-Menu-Với-No-hình ảnh được sử dụng
CSS Code: 


#navlist { color: white; background: #17a; border-bottom: 0.2em solid #17a; border-right: 0.2em solid #17a; padding: 0 1px; margin-left: 0; width: 12em; font: normal 10px Verdana, sans-serif; } #navlist li { list-style: none; margin: 0; font-size: 1em; } #navlist a { display: block; text-decoration: none; margin-bottom: 0.5em; margin-top: 0.5em; color: white; background: #39c; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #5bd #035 #068 #6cf; border-left: 1em solid #fc0; padding: 0.25em 0.5em 0.4em 0.75em; } #navlist a#current { border-color: #5bd #035 #068 #f30; } #navlist a { width: 99%; /* only necessary for Internet Explorer */ } #navlist a { voice-family: "\"}\""; voice-family: inherit; width: 9.6em; /* Tantek-hack should only used if Internet-Explorer 6 is in standards-compliant mode */ } #navcontainer>#navlist a { width: auto; /* only necessary if you use the hacks above for the Internet Explorer */ } #navlist a:hover, #navlist a#current:hover { background: #28b; border-color: #069 #6cf #5bd #fc0; padding: 0.4em 0.35em 0.25em 0.9em; } #navlist a:active, #navlist a#current:active { background: #17a; border-color: #069 #6cf #5bd white; padding: 0.4em 0.35em 0.25em 0.9em; }

HTML Code: 

<a href="http://24work.blogspot.com" target="_blank" title="Blogger Widgets"><img src="http://safir85.ucoz.com/24work-blogspot/cursor-24work-10.png" border="0" alt="Blogger Widgets" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a><div id="navcontainer">
<ul id="navlist">
<li><a href="#1">Link 1</a></li>
<li><a href="#2">Link 2</a></li>
<li><a href="#3">Link 3</a></li>
<li><a href="#4">Link 4</a></li>
<li><a href="#5">Link5</a></li>
</ul>
</div>

MENU # 13

CSS Menu Tabs 13
CSS Code: 

#menu8 ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; } #menu8 img { border: none; } #menu8 { width: 200px; margin-top: 10px; } #menu8 li a { text-decoration: none; height: 32px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0; font-size: 10pt; font-weight: bold; background: #FFF; height: 24px; } #menu8 li a:link, #menu8 li a:visited { color: #777; display: block; background: url(http://lh3.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/Sze6vCsjMXI/AAAAAAAACqY/iRErP3OUIiE/s800/menu8.gif); padding: 8px 0 0 20px; } #menu8 li a:hover, #menu8 li #current { color: #257EB7; background: url(http://lh3.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/Sze6vCsjMXI/AAAAAAAACqY/iRErP3OUIiE/s800/menu8.gif) 0 -32px; padding: 8px 0 0 25px; } #menu8 li a:active { color: #fff; background: url(http://lh3.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/Sze6vCsjMXI/AAAAAAAACqY/iRErP3OUIiE/s800/menu8.gif) 0 -64px; padding: 8px 0 0 25px; }

HTML Code: 


<a href="http://24work.blogspot.com" target="_blank" title="Blogger Widgets"><img src="http://safir85.ucoz.com/24work-blogspot/cursor-24work-10.png" border="0" alt="Blogger Widgets" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a><div id="menu8">
<ul>
<li><a href="#1">Link 1</a></li>
<li><a href="#2">Link 2</a></li>
<li><a href="#3">Link 3</a></li>
<li><a href="#4">Link 4</a></li>
<li><a href="#5">Link5</a></li>
</ul>
</div>

MENU # 14

CSS Menu Tabs 14
CSS Code: 

#menu8 ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; } #menu8 img { border: none; } #menu8 { width: 200px; margin: 10px; border-style: solid; border-color: #656556; border-size: 1px; border-width: 1px; } #menu8 li a { height: 32px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0; font-size: 10pt; font-weight: bold; background: #FFF; height: 24px; text-decoration: none; } #menu8 li a:link, #menu8 li a:visited { color: #656556 ; display: block; background: url(http://lh4.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/Sze73NFcouI/AAAAAAAACrg/jhptyKy73yg/s800/menu8.gif) ; padding: 8px 0 0 20px; } #menu8 li a:hover { color: #474739; background: url(http://lh4.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/Sze73NFcouI/AAAAAAAACrg/jhptyKy73yg/s800/menu8.gif) 0 -32px; padding: 8px 0 0 20px; }

HTML Code: 


<a href="http://24work.blogspot.com" target="_blank" title="Blogger Widgets"><img src="http://safir85.ucoz.com/24work-blogspot/cursor-24work-10.png" border="0" alt="Blogger Widgets" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a><div id="menu8">
<ul>
<li><a href="#1">Link 1</a></li>
<li><a href="#2">Link 2</a></li>
<li><a href="#3">Link 3</a></li>
<li><a href="#4">Link 4</a></li>
<li><a href="#5">Link5</a></li>
</ul>
</div>

MENU # 15

CSS Menu Tabs 15
CSS Code: 

#menu9 body { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0; font-size: 10pt; font-weight: bold; background: #FFF; } #menu1 ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; } #menu1 img { border: none; } #menu1 { width: 200px; margin: 10px; border-style: solid solid none solid; border-color: #3D261D; border-size: 1px; border-width: 1px; } #menu1 li a { height: 32px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0; font-size: 10pt; font-weight: bold; background: #FFF; height: 24px; text-decoration: none; } #menu1 li a:link, #menu1 li a:visited { color: #E4D6CD; display: block; background: url(http://lh3.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/Sze7kFpTupI/AAAAAAAACqo/c2Bn0V6oL38/s800/menu1.gif); padding: 8px 0 0 10px; } #menu1 li a:hover { color: #FFF; background: url(http://lh3.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/Sze7kFpTupI/AAAAAAAACqo/c2Bn0V6oL38/s800/menu1.gif) 0 -32px; padding: 8px 0 0 10px; }

HTML Code: <a href="http://24work.blogspot.com" target="_blank" title="Blogger Widgets"><img src="http://safir85.ucoz.com/24work-blogspot/cursor-24work-10.png" border="0" alt="Blogger Widgets" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a><div id="menu1">
<ul>
<li><a href="#1">Link 1</a></li>
<li><a href="#2">Link 2</a></li>
<li><a href="#3">Link 3</a></li>
<li><a href="#4">Link 4</a></li>
<li><a href="#5">Link5</a></li>
</ul>
</div>


Mời bạn xem thêm các phần còn lại:

25 mẫu menu dọc cho blogger với CSS và HTML Codes ( phần 1)

25 mẫu menu dọc cho blogger với CSS và HTML Codes ( phần 2)

25 mẫu menu dọc cho blogger với CSS và HTML Codes ( phần 5)

25 mẫu menu dọc cho blogger với CSS và HTML Codes ( phần 4)

                                                                                             Nguồn: mybloggertricks


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét !
- Bạn có thể chèn link vào nhận xét bằng thẻ: <a href="Link" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo <b>Chữ đậm</b> và <i>Chữ ngiêng</i> cho nhận xét
- Hãy Chuyển đổi mã code trước khi chèn vào nhận xét
- Hãy bấm Theo dõi dưới chân trang để nhanh chóng nhận được phản hồi từ Thủ thuật vi tính
- Những nhận xét nào không lành mạnh hoặc chèn link spam sẽ bị xóa khỏi blog.

Mã hóa Code

Support : Trick Blogspot | Ghost win | Website Design | Seo Trick | Ghost win | Software Free | Site Map | Back Link | Contact Advertising | ↑ back to top
Ghi rõ nguồn thuthuatvitinhaz.blogspot.com dưới dạng liên kết khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2013. Thủ thuật Số - All Rights Reserved
Design by Ngân Giang
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel
Template by Dameva